Gebruikersvoorwaarden

UVH Nederlands

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluiten zoals:

hotelsrestaurantscaf├ęsaanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijvenVoorwaarden regelen onder meer de aansprakelijkheid, betaling, annuleringsregelingen en dergelijke. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. De huidige voorwaarden dateren uit 1998 waarbij in 2002 alle bedragen in guldens gewijzigd zijn in eurobedragen.

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN (PDF)